Refinancování hypotéky

Refinancování hypoték je přednostně cíleno na klienty s dobrou platební morálkou

Jak přesně refinancování hypotéky funguje a kolik je možné ušetřit?

Banky upřednostňují při refinancování hypoték především klienty s bezproblémovou platební historií. Jejich stávající dobrá platební morálka dává novému poskytovateli hypotéky prostor v podobě sníženého rizika. Refinancované hypotéky jsou z pohledu podílu nesplácených hypoték nižší, než hypotéky nově sjednané.

V případě hypoték hrají významnou roli finanční zprostředkovatelé, kteří prodají nadpoloviční většinu všech hypoték poskytnutých v České republice.

Refinancování hypotéky

Kontaktní údaje:
finanční poradce
Petr Boubel
Telefon: +420608344758
hypoteka-1@seznam.cz

Refinancování je přednostně cíleno na klienty s dobrou platební morálkou.

Refinancování hypotéky