Refinancování hypotéky

Nejčastější důvody pro refinancování hypotéky

Dnes se podíváme na nejčastější důvody, které vedou lidi k refinancování hypotéky.

V podstatě lze říci, že v současné době mají lidí k refinancování hypotéky tři základní důvody, které si rozebereme níže.

Prvním a nejčastějším důvodem je snaha získat výhodnější úrokovou sazbu. Refinancovat hypotéku lze sice kdykoli, nicméně, v případě nejčastěji využívané hypotéky s fixací úrokové sazby je však refinancování mimo termín konce fixace obvykle spojeno se sankcí, proto se vyplatí refinancovat pouze k tomuto datu. V současné době lze díky nízkým úrokovým sazbám, které jsou oproti situaci před pěti lety, kdy si většina lidí, kterých se možnost refinancování týká, hypotéku uzavírala, průměrně o 2,5 % níže, ušetřit refinancováním řádově desetitisíce ročně. Nehledě k tomu, že poplatky s hypotečním úvěrem spojené jsou dnes také nižší, což s sebou přináší další úsporu.

Dalším důvodem je upravení výše splátek. Toto důvod, kterého může k refinancování vést toho, kdo se dostal do situace, kdy u něj došlo k neočekávanému propadu příjmů a není schopen splácet měsíční splátky v původní výši. Při refinancování se mu splácení natáhne na delší dobu, čímž se mu zároveň sníží měsíční splátka. Situaci je však třeba řešit včas, kdo nechá situaci dojít tak daleko, že se spozdí s některou ze splátek, nebo ji dokonce vůbec nezaplatí, riskuje tím zápis do registru dlužníků a zkomplikování možnosti refinancovat.

Další důvod pro refinancování představují poplatky. Ty prošly v průběhu minulých let vývojem, který směřuje k jejich minimalizaci a v některých případech i úplnému zrušení. Takže i v tomto směru je při refinancování prostor pro úsporu.

Další články:
Refinancování hypotéky kalkulačka - co nabízí.
Banky, které se dostanou do problémů, již nebudou zachraňovat daňoví poplatníci, toto břímě muset vzít na sebe samotné banky.
Nečekaným efektem oslabení koruny jsou vyšší eurodotace z evropských fondů.
Hypotéky mírně zdražily, stále jsou však levné a vyplatí se refinancovat.
Veteráni jako investice

Refinancování hypotéky

Kontaktní údaje:
finanční poradce
je

Jaké jsou nejčastější důvody pro refinancování hypotéky.

Refinancování hypotéky